ААНБ, СӨХ, Иргэд та бүхнийг ажиллаж, амьдарч буй орчны 50м хүртэлх газраа цэвэрлэхийг уриалж байна

2023/10/21
ААНБ, СӨХ, Иргэд та бүхнийг ажиллаж, амьдарч буй орчны 50м хүртэлх газраа цэвэрлэхийг уриалж байна

ААНБ, СӨХ, Иргэд та бүхнийг ажиллаж, амьдарч буй орчны 50м хүртэлх газраа цэвэрлэхийг уриалж байна

ААНБ, СӨХ, Иргэд та бүхнийг ажиллаж, амьдарч буй орчны 50м хүртэлх газраа цэвэрлэхийг уриалж байна  
ХУД-ийн Тохижилт Үйлчилгээний Төв ОНӨААТҮГ Facebook