Иргэд жолооч нарт зориулж халтиргаа гулгаатай үед хэрэглэх давсны нөөцийн савыг 8-н байршлын 22 цэгт байршууллаа.

2023/01/24
Иргэд жолооч нарт зориулж халтиргаа гулгаатай үед хэрэглэх давсны нөөцийн савыг 8-н байршлын 22 цэгт байршууллаа.

Хан-Уул Тохижилт Үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГ-ын хамт олон хариуцсан зам талбайн өгсүүр болон уруу замуудад яаралтай үед ашиглах давсны савыг бэлтгэн байршуулж давсаар дүүргэж тавилаа. /2023.01.24/ 

Иргэд жолооч нарт зориулж халтиргаа гулгаатай үед хэрэглэх давсны нөөцийн савыг 8-н байршлын 22 цэгт байршууллаа.  
ХУД-ийн Тохижилт Үйлчилгээний Төв ОНӨААТҮГ Facebook