ЗАМ ТАЛБАЙН ҮЙЛЧЛЭГЧ С.СЭЛЭНГЭ "ОНЫ ОНЦЛОХ ХҮН"-ЭЭР ШАЛГАРЛАА.

2022/12/27
ЗАМ ТАЛБАЙН ҮЙЛЧЛЭГЧ С.СЭЛЭНГЭ  "ОНЫ ОНЦЛОХ ХҮН"-ЭЭР ШАЛГАРЛАА.

Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбооноос зохион байгуулсан " Нийгмийн шинэ гэрээ хэлэлцээр" арга хэмжээний үеэр 2022 онд салбартаа ажил үйлсээрээ манлайлсан ҮЭ-ийн гишүүн 11 хүнийг "ОНЫ ОНЦЛОХ ХҮН"-ээр тодруулны нэг нь манай байгууллагад олон жил үр бүтээлтэй идэвхи зүтгэл гарган ажиллаж ирсэн манай тэргүүний ажилчдын нэг С.Сэлэнгэ байлаа

ЗАМ ТАЛБАЙН ҮЙЛЧЛЭГЧ С.СЭЛЭНГЭ "ОНЫ ОНЦЛОХ ХҮН"-ЭЭР ШАЛГАРЛАА.  
ХУД-ийн Тохижилт Үйлчилгээний Төв ОНӨААТҮГ Facebook