Хальтиргаа гулгаанаас сэргийлэн бэлэн байдалд ажиллаж байна ✅

2022/11/30
Хальтиргаа гулгаанаас сэргийлэн бэлэн байдалд ажиллаж байна ✅
Хальтиргаа гулгаанаас сэргийлэн бэлэн байдалд ажиллаж байна
✅Хан-Уул дүүргийн тохижилт, цэвэрлэгээ хариуцсан “Тохижилт үйлчилгээний төв” ОНӨААТҮГ, “Хан-Уул Агро” ОНӨААТҮГ, “Охь мандал” ХХК, “Эко эрин тохижилт”, “Хот тохижилтийн газар” зэрэг 5 байгууллага зам талбайн цэвэрлэгээг хариуцан халтиргаа, гулгаанаас сэргийлэн шуурхай ажиллаж байна.
✅Хариуцсан зам талбайд нийт 88 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр, 16 техник хэрэгслээр 64,5 тн давс, 1 тн бодис цацаж халтиргаа гулгааг арилгаж, цас мөсийг хусаж цэвэрлэлээ.
✅Эрсдэлтэй замууд болох Айцын даваа, Морингийн даваа зэрэг байршил дээр дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Замын цагдаагийн хэлтэс хамтран хяналт тавьж, шаардлагатай арга хэмжээ шуурхай авч ажиллалаа.
Хальтиргаа гулгаанаас сэргийлэн бэлэн байдалд ажиллаж байна ✅  
ХУД-ийн Тохижилт Үйлчилгээний Төв ОНӨААТҮГ Facebook