Манай байгууллага нь 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2022 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрийг хүртэл хугацаанд зам талбайн халтиргаа гулгааг арилгах зорилгоор нийт 146,83 тонн давс, 11 тн бодис цацах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна.

2022/11/30
Манай байгууллага нь 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2022 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрийг хүртэл хугацаанд зам талбайн халтиргаа гулгааг арилгах зорилгоор нийт 146,83 тонн давс, 11 тн бодис цацах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна.

Манай байгууллага нь 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2022 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрийг хүртэл хугацаанд нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн халтиргаа гулгааг арилгах зорилгоор нийт 146,83 тонн давс, 11 тн бодис цацах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна.

Манай байгууллага нь 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2022 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрийг хүртэл хугацаанд зам талбайн халтиргаа гулгааг арилгах зорилгоор нийт 146,83 тонн давс, 11 тн бодис цацах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна.  
ХУД-ийн Тохижилт Үйлчилгээний Төв ОНӨААТҮГ Facebook