Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэх үзүүлэлт

2022/11/28
Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэх үзүүлэлт  
ХУД-ийн Тохижилт Үйлчилгээний Төв ОНӨААТҮГ Facebook