Биокомбинатад ногоон байгууламжтай гүйлтийн зам, спортын талбайтай хүүхдийн тоглоомын талбай ашиглалтад орлоо.

2022/09/04
Биокомбинатад ногоон байгууламжтай гүйлтийн зам, спортын талбайтай хүүхдийн тоглоомын талбай ашиглалтад орлоо.

Хан-Уул Эко дүүрэгт тохижилтын ажил үргэлжилж, 12 дугаар хороо Биокомбинатад шинээр ногоон байгууламжтай гүйлтийн зам, спортын талбайтай хүүхдийн тоглоомын талбай бүрэн ашиглалтад орлоо.

Биокомбинатад ногоон байгууламжтай гүйлтийн зам, спортын талбайтай хүүхдийн тоглоомын талбай ашиглалтад орлоо.  
ХУД-ийн Тохижилт Үйлчилгээний Төв ОНӨААТҮГ Facebook