"Үүрийн хүн" нэвтрүүлэг. ХУД-ийн "Тохижилт үйлчилгээний төв"-ийн ажилтан С.ОЮУНЦЭЦЭГ

2022/10/05

С.ОЮУНЦЭЦЭГ: Хүн л ажлыг голдог болохоос ажил хүнийг голдоггүй.

"Үүрийн хүн" нэвтрүүлэг. ХУД-ийн "Тохижилт үйлчилгээний төв"-ийн ажилтан С.ОЮУНЦЭЦЭГ   
ХУД-ийн Тохижилт Үйлчилгээний Төв ОНӨААТҮГ Facebook