Мод бутыг хэлбэржүүлж байна

2022/08/13
Мод бутыг хэлбэржүүлж байна

Хан-Уул дүүргийн хэмжээнд төвлөгдөсөн байршлуудад мод бутыг услах, хэлбэржүүлэх, арчилж тордох ажил хийгдэж байна.

"Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хороонд гудамж талбайн мод бутны хэлбэржүүлэлт"

Мод бутыг хэлбэржүүлж байна  
ХУД-ийн Тохижилт Үйлчилгээний Төв ОНӨААТҮГ Facebook