Зүлэгжүүлэлт

2021/08/11
Зүлэгжүүлэлт

“Хан-Уул дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбайг зүлэгжүүлэх ажил”-ын гэрээний дагуу Хан-Уул Дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын байр болон хороод ААН гадна талбайд 2021 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн хооронд 1480 м2 талбайд зүлэг тарих газрыг агротехникийн аргаар боловсруулалт хийж хөрсийг 25-30 см хагалан талбайд шигшүүр хийж үүнээс гарсан 30 рейс 900 тонн хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэх ажлыг гүйцэтгэсэн.
Зүлэг тарьсан талбайн усалгаа арчилгааг өдөр тутам хийж 1 м2 талбайд 15-20 тонн усаар услаж зүлэг ургалтыг технологийн дагуу хийж арчилснаар шинэ зүлэг 5-15 см өндөртэй ургаж байна.