Зөв үйлдэлд бусдыг уриалж, ЭКО орчинг хамт бүтээлцэж байгаа ИРГЭН танд баярлалаа.

2021/12/19
Зөв үйлдэлд бусдыг уриалж, ЭКО орчинг хамт бүтээлцэж байгаа ИРГЭН танд баярлалаа.

Зөв үйлдэлд бусдыг уриалж, ЭКО орчинг хамт бүтээлцэж байгаа ИРГЭН танд баярлалаа
Өдөр бүр өнгө нэмнэ.
ХУД-ийн Тохижилт Үйлчилгээний Төв ОНӨААТҮГ.
Хан-Уул Эко Дүүрэг.

Зөв үйлдэлд бусдыг уриалж, ЭКО орчинг хамт бүтээлцэж байгаа ИРГЭН танд баярлалаа.  
ХУД-ийн Тохижилт Үйлчилгээний Төв ОНӨААТҮГ Facebook