Хан Уул дүүргийн тохижилт Үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГ-ын дагаж мөрдөх хууль тогтоомж, дүрэм, журам, эрх зүйн актын жагсаалт

2021/12/10
Хан Уул дүүргийн тохижилт Үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГ-ын  дагаж мөрдөх хууль тогтоомж, дүрэм, журам, эрх зүйн актын жагсаалт
Хан Уул дүүргийн тохижилт Үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГ-ын дагаж мөрдөх хууль тогтоомж, дүрэм, журам, эрх зүйн актын жагсаалт  
ХУД-ийн Тохижилт Үйлчилгээний Төв ОНӨААТҮГ Facebook