Усан оргилуур

2020/07/25
Усан оргилуур

Хан-Уул дүүргийн 10, 14 хорооны тоглоомын талбайн усан оргилуур өнөөдрөөс цагийн хувиарын дагуу ажиллаж байна.