Арчилгаа, Тордолгоо, Усалгаа, Хэлбэржүүлэлт

2020/08/07
 Арчилгаа, Тордолгоо, Усалгаа, Хэлбэржүүлэлт

Хан-Уул дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн ногоон байгууламжийн арчилгаа тордолгооны ажлыг цаг тухай бүрт нь хийж гүйцэтгэж байна.

Хан-Уул Эко Дүүрэг

 

Арчилгаа, Тордолгоо, Усалгаа, Хэлбэржүүлэлт  
ХУД-ийн Тохижилт Үйлчилгээний Төв ОНӨААТҮГ Facebook