Ногоон байгууламжийн зэрлэгийг зулгааж, зүлэг тэгшлэх ажлууд хийгдэж байна

2020/08/09
Ногоон байгууламжийн зэрлэгийг зулгааж, зүлэг тэгшлэх ажлууд хийгдэж байна

Хан-Уул дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн ногоон байгууламжийн зүлгийг тэгшилж, зэрлэгийг зулгаах ажилууд хийгдэж байна

Ногоон байгууламжийн зэрлэгийг зулгааж, зүлэг тэгшлэх ажлууд хийгдэж байна  
ХУД-ийн Тохижилт Үйлчилгээний Төв ОНӨААТҮГ Facebook