218-р цэцэрлэгийн модыг хэлбэржүүлэх ажил хийгдэж байна

2020/08/09
218-р цэцэрлэгийн модыг хэлбэржүүлэх ажил хийгдэж байна

 

218-р цэцэрлэгийн мод бут сөөгийг хэлбэржүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэлээ

 

 

 

218-р цэцэрлэгийн модыг хэлбэржүүлэх ажил хийгдэж байна  
ХУД-ийн Тохижилт Үйлчилгээний Төв ОНӨААТҮГ Facebook