НБЦҮХ нь хариуцан ажиллаж байгаа ногоон байгууламжийн арчилгаа тордлогооны ажлыг хуваарийн дагуу 10 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр хийж гүйцэтгэж байна.

2020/05/19
НБЦҮХ нь хариуцан ажиллаж байгаа ногоон байгууламжийн арчилгаа тордлогооны ажлыг хуваарийн дагуу 10 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр хийж гүйцэтгэж байна.  
ХУД-ийн Тохижилт Үйлчилгээний Төв ОНӨААТҮГ Facebook